όταν όλοι μοιραζόμαστε έχουμε όλοι περισσότερα.

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Κατασκευές


Κατασκευές με ελεύθερο θέμα με δομικό υλικό από φύρα χαρτονιών που προήλθαν από την ευγενική χορηγία γονέα.
Κλίμαξ 1:1


Τα κορίτσια αποτύπωσαν η μία την άλλη και μετά ζωγράφισαν τον εαυτό τους σε κλίμακα 1:1.